Flere modeller

Intro, kap. 1 og 2 (s. 9 – 97)

Download de tre nedenstående modeller (pdf).

  • De tre kommunikationsparadigmers sociologi
    Med inspiration fra Lars Qvortrup (2000): Det hyperkomplekse samfund, Gyldendal og C. Otto Scharmer (2007): Teori U, Leading from the Future as it Emerges, Cambridge, MA  kan du her se bud på en mere historisk og sociologisk tolkning af de tre paradigmer

De tre paradigmer ved valgkampe

  • Eksempel på  sommerfuglemodel for visionsproces
    Eksemplet skyldes Ralf Lodberg, Advice A/S, der her udfolder gangen i en visionsproces for en direktion i en større international koncern

Eksempel på  sommerfuglemodel for visionsproces

  • Når forretningen kommunikerer